R E A L V I Z E

Realitní služby pro každého

Rozdíl mezi podlažím a patrem

Blog

Podlaží je jedna úroveň  budovy  v dané výšce nad či pod zemí. Počet podlaží je jedním ze základních údajů o budově a je roven počtu  podlah , které dům má, bez ohledu na to, zda tato podlaží jsou v podzemí nebo v přízemí. Tím se právě slovo podlaží liší od výrazů patro nebo poschodí, které označují jen části domu nad přízemím. Patra jsou vystavěna nad přízemím, takže první patro je na úrovni druhého nadzemního podlaží (2NP) a tak dále. Obdobně suterén je pod zemí, takže první podzemní podlaží (1PP) je sklep nebo-li suterén. Dále existuje i mezipatro, tedy úroveň podlahy mezi dvěma podlažími, tomu se říká mezanin.

A jak se tedy označují plochy, související s domem popř. s bytovou
jednotkou?

Co je podlahová plocha bytu?
Podlahovou plochou bytu se rozumí součet všech půdorysných ploch dané jednotky. Do této plochy spadají i plochy pod pevně zabudovanými předměty jako je kuchyňská linka, vana nebo třeba vestavěné skříně v předsíni. Sem se započítávají všechny vnitřní nosné i nenosné svislé konstrukce (stěny, sloupy, apod.) Do podlahové plochy naopak nezapočítáváme balkony, lodžie, terasy, jelikož se jedná o společné části domu. Vypočtená plocha se uvádí v m2 se zaokrouhlením na jedno desetinné číslo.

Co je obytná plocha?
Obytnou plochou rozumíme součet podlahových ploch všech obytných místností. Obytná místnost je určena k trvalému celoročnímu bydlení s podlahovou plochou min. 8 m2, samostatně větratelná s možností částečného vytápění a je přímo osvětlená. Do obytné plochy není možné započíst chodbu, sociální zařízení (koupelnu, WC), sklepní prostor, šatnu nebo komoru, balkon, lodžii ani terasu.

Co je užitná plocha?
S pojmem užitná plocha se nejčastěji setkáváme u rodinných domů. Stejně jako u podlahové plochy i u užitné plochy se zde započítávají výměry všech místností včetně plochy pod zabudovanými předměty. Do užitné plochy však tentokrát započítáváme i rozměry balkónů, teras a sklepů.

Co je zastavěná plocha?
S pojmem se opět nejčastěji setkáváme u rodinných domů. Týká se součtu výměry zastavěných ploch jednotlivých staveb na pozemku. Do této plochy tedy započítáváme nejen plochu vlastního rodinného domu, ale i například zahradní domky, bazény, garáže nebo třeba různé altánky. Do zastavěné plochy se nezapočítávají zpevněné plochy, pod čímž rozumíme stavebně upravený povrch bez svislých konstrukcí. Jedná se zde např.
o chodníky, parkovací stání a nezastřešené terasy.

 

*Poznámka: Tento článek je poskytován pouze pro informativní účely a neměl by sloužit jako náhrada za profesionální právní nebo investiční poradenství.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *